پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 2 مهر 1398

نام و سمت در شورا

احمد همت آبادی .  منشی و رئیس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و حمل ونقل شهری

سوابق تحصیلی

کاردانی: گیاه پزشکی    کارشناسی: علوم باغبانی    کارشناسی ارشد: باغبانی و فضای سبز

سوابق اجرایی

1- مدیرعامل شرکت سبز ارمغان ابرشهر 2- رئیس انجمن کنترل بیولوژیک کشور  3- مدرس دانشکده کشاورزی نیشابور   4- کارمند جهاد کشاورزی و مسئول باغبانی جهاد داورزن  5- رئیس نظارت بر فضای سبز فولاد خراسان

وظایف کمیسیون

1- بررسی نامه ها، طرح ها و لوایح واصله در کمیسیون با موضوع مرتبط با حوزه کمیسیون  2- دعوت از کارشناسان و مسئولین حوزه تعریف شده در کمیسیون، جهت تبادل نظر و پاسخگویی به سوالات اعضای کمیسیون و تصمیم گیری   3- تصویب طرح و لوایح مربوط


5.3.5.0
V5.3.5.0