پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 2 مهر 1398

نام و سمت در شورا

رضا مهرداد .  نماینده شورای شهر در شورای شهرستان

سوابق تحصیلی

کارشناسی: تاریخ     کارشناسی ارشد: علوم سیاسی

سوابق اجرایی

دبیر دبیرستان های نیشابور(28 سال)       مدیر مسئول هفته نامه خیام نامه        

وظایف کمیسیون

 


5.3.5.0
V5.3.5.0