پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 2 مهر 1398

نام و سمت در شورا

سیدهادی درودی   رئیس شورای اسلامی نیشابور

سوابق تحصیلی

کارشناسی: فیزیک    کارشناسی ارشد: فیزیک

سوابق اجرایی

1 – دبیر فیزیک دبیرستان های نیشابور 2- معاونت شورای راهنمایی تحصیلی دبیرستان خیام  3- معاونت در هنرستان صنعتی  4- مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه


5.3.5.0
V5.3.5.0