پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

تاریخ انتشار : 1401/10/19 شماره پرونده : 4167 خلاصه

ماده واحده: به سازمان مديريت پسماند شهرداري نيشابور اجازه داده مي شود بهاء خدمات دفع پسماندهاي عادي در مركز دفع زباله ( كال شور ) را از ابتدای سال 1402 به شرح ذیل تعیین و از متوليان ذيربط "( مناطق شهرداري، بخشداري، دهياري، پيمانكاران حمل زباله روستايي، كارخانجات، شركت ها، كارگاهها و... ) كه اقدام به انتقال پسماندهاي عادي به مركز دفع زباله مي نمايند "، در قالب تفاهم نامه وصول نمايد.

شيوه دفع نهايي

مركز مولد/طرف تفاهم نامه

بهاء خدمات / كيلوگرم ريال

تعرفه فعلی

نرخ مصوب

سال 1402

دفع در سطح و پوشش خاك بلافاصله پس از تخليه

مناطق شهرداري ( اماني ، پيماني )

159

250

بخشداري ، دهياري ، پيمانكاران حمل زباله روستايي

180

550

كارخانجات ، شركت ها ، كارگاهها و...

(براساس مصوبه هيئت مديره باتوجه به تفاوت كيفيت پسماندهاي عادي هر مركزتوليدي)

1200

1800

1- در صورت تفکیک بودجه سازمان از بودجه شهرداری بند اول اجرایی می شود در غیر اینصورت به دلیل اجرای خزانه واحد و بودجه متمرکز شهرداری تعهدی دراین خصوص ندارد.

2- درصورت تغيير در شيوه دفع نهايي، هزينه هاي مرتبط محاسبه و پس از موافقت شوراي اسلامي شهر ملاك محاسبات قرار خواهد گرفت.

3- عملیات توزین زباله های شرکت های طرف قرارداد در باسکول اختصاصی سازمان واقع در ورودی مرکز دفن زباله انجام می شود.

4- ضمانت اجرای پرداخت بر اساس تفاهم نامه های فی مابین و اخذ اسناد ضمانتی می­باشد.

5- بهای خدمات موضوع این مصوبه بایستی همه ساله بر اساس نرخ تورم و با پيشنهاد سازمان مپ جهت تصويب به شوراي اسلامی ارسال گردد.

6- كليه خودروهاي حمل زباله مي بايست مجهز به پوشش مناسب توري يا برزنت جهت جلوگیری از پاشش پسماندها در مسير حمل از محل مبدأ تا مقصد تخليه باشند و متصديان باسكول ورودي به زباله گاه مجاز به صدور مجوز ورود براي خودروهاي فاقد پوشش مناسب نمي باشند.

  تاریخ انتشار : 1401/10/19 شماره پرونده : 4168 خلاصه

  ماده واحده: به شهرداری نیشابور (سازمان مدیریت پسماند) اجازه داده می شود از ابتدای سال 1402 بهاء خدمات طرح ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی را به شرح جداول مندرج و با رعایت بندها و تبصره­های ذیل دریافت نماید.

  1- مدیریت امحاء (حمل، تخلیه و ...) پسماندهای ساختمانی و عمرانی پس از تولید (خاک حاصل از گود برداری، تخریب و ...) بر عهده سازمان مدیریت پسماند می باشد.

  2- هر گونه بارگیری، حمل، دفع، پسماندهای ساختمانی و عمرانی پس از تولید (خاک حاصل از گودبرداری، تخریب و ...) با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان مدیریت پسماند صورت می گیرد.

  3- بارگیری، حمل و انتقال، تخلیه هر گونه پسماندهای ساختمانی و عمرانی پس از تولید (خاک حاصل از گودبرداری، تخریب و ...) به مرکز دفع مجاز و سایر اماکن مورد تأیید سازمان مشمول پرداخت بهاء خدمات می گردد.

  4- کلیه ماشین آلات فعال در حوزه خاک و نخاله ملزم به رعایت مفاد بند 12-6-3 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان "ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا" می باشند.

  5- سازمان می تواند جهت تکمیل ظرفیت گودهای موجود بر اساس درخواست کتبی مالک و انجام بررسی های لازم نسبت به انتقال خاک و نخاله و ... طبق تعرفه مصوب اقدام نماید.

  6- دپو خاک حاصل از گود برداری در مجاورت بنا با هدف استفاده مجدد در فونداسیون، (بدون انسداد معبر) برای ابنیه دارای پروانه ساخت با احتساب زیر زمین تا 40 روز و ابنیه فاقد زیرزمین تا 30 روز مشمول پرداخت هزینه نمی­گردد. دپو خاک پس از اتمام زمان مندرج، مشمول پرداخت اجاره بهاء می گردد. بدیهی است در صورت تعطیلی کارگاه و توقف ساخت و ساز سازمان می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمل پسماندهای یاد شده اقدام و هزینه های مربوطه را از مالک اخذ نماید.

  بهای خدمات مصوب 1402

  نوع وسیله نقلیه

  تشکیل پرونده

  دستگاه/ریال

  صدور کارت یکساله (ریال)

  صدور برگ مسیر

  هر سرویس

  هزینه تخلیه در محل مجاز سرویس/ریال

  صدور کارت المثنی و تمديد/ریال

  کمپرسی نیسان

  800.000

  250.000

  200.000

  کمپرسی خاور

  350.000

  کمپرسی چهارتن

  450.000

  کمپرسی ده تن

  600.000

  کمپرسی تریلی

  800.000

  کمپرسی ده چرخ

  700.000

  لودر

   بیل میکانیکی

  جرثقيل

  * سه ماه 3.000.000

  * شش ماه 5.000.000

  * يك سال 7.000.000

  موتور سه چرخ گاری

  100.000

  تبصره 1: تشكيل پرونده متقاضي، تنها يك بار در سال انجام مي گردد.

  ب: بهاء خدمات برخورد با ماشین آلات متخلف با هدف بازدارندگی:

  تعرفه فعلی:

  نوع وسیله نقلیه

  عدم تشکیل پرونده اخذ کارت تردد

  عدم اخذ برگ مسیر

  عدم تمدید کارت تردد

  تخلیه در محل غیر مجاز سرویس/ریال

  کمپرسی نیسان

  234256

  30745

  81983

  1420177

  کمپرسی خاور

  278179

  51238

  92235

  2049740

  کمپرسی چهارتن

  336743

  81983

  112728

  3074610

  کمپرسی ده تن

  468512

  81983

  153725

  5095068

  کمپرسی تریلی

  951665

  153725

  307461

  10248700

  کمپرسی ده چرخ

  644204

  155188

  226930

  7174090

  لودر بیل میکانیکی

  468512

  92235

  153725

  --------

  موتور سه چرخ گاری

  95161

  161051

  30745

  61490

  تبصره 1: بهاء خدمات سال 1402 جهت برخورد با ماشین آلات متخلف با هدف بازدارندگی:

  در صورت انجام تخلف توسط هر گونه وسايط نقليه، متناسب با هر گونه كاربري (جدول الف: ساماندهی ماشین آلات جمع آوری و حمل خاک و نخاله ساختمانی و عمرانی 1402)، به میزان 100 (یکصد) درصد به مبالغ بهاء خدمات هر رديف (مبلغ اوليه) اضافه مي گردد.

  تبصره 2: در صورت تكرار تخلف ، ضمن معرفي به مراجع قضايي و دريافت هزينه هاي مترتب موضوع ، 10 درصد به جرايم مذكور اضافه مي گردد.

  - در صورت ضرورت سازمان باید در زمینه موضوع انتقال خاک و نخاله و ... به مکانهای یاد شده نسبت به اخذ استعلام از اداره حفاظت محیط زیست و سایر سازمانهای ذیربط اقدام نماید.

  8- کلیه سازمانها و ادارات و ... که تقاضای حفاری معابر را دارند ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل های سازمان مپ در حوزه ذیربط بوده و بایستی هزینه مربوطه را برابر بهاء خدمات مصوب پرداخت نمایند.

  9- در صورتی که ماشین آلات فعال در حوزه پسماندهای ساختمانی و عمرانی در محلی فاقد مجوز لازم اقدام به عملیات خاکبرداری نمایند، مشمول پرداخت بهاء خدمات مصوب در جداول مندرج می گردند، ضمن اینکه ضابط قضایی می تواند حسب ضوابط نسبت به تعطیل نمودن کارگاه و انتقال ماشین آلات به پارکینگ اقدام نماید.

  10- تمامی گشتهای نظارتی با مشاهده حفاری، خاک برداری، حمل خاک و نخاله بایستی نسبت به کنترل و بررسی مدارک و مجوزهای لازم اقدام نمایند و در صورت نقص مدارک (کارت تردد، برگ مسیر، مجوز حفاری و خاک برداری و ...) نسبت به تعطیل نمودن کار و توقف خودروهای فعال حسب ضوابط اقدام نمایند مالک/ پیمانکار/ راننده بایستی با مراجعه به سازمان نسبت به اخذ مجوز و پرداخت هزینه مربوطه اقدام نماید.

  11- شهرداري موظف است جهت تدقيق مراحل اوليه صدور پروانه ساختماني براي متقاضيان محترم و اتمام پروژه، در هنگام صدور پايانكار به مالكين محترم، اخذ تأييديه نهايي سازمان مپ را نيز داشته باشند.

  الف: ساماندهی ماشین آلات جمع آوری و حمل خاک و نخاله ساختمانی و عمرانی:

   

   

  بهای خدمات فعلی

  نوع وسیله نقلیه

  تشکیل پرونده

  دستگاه/ریال

  صدور کارت شش ماهه

  (ریال)

  صدور برگ مسیر

  هر سرویس (ریال)

  هزینه تخلیه در محل مجاز سرویس/ریال

  تمدید کارت

  تردد صدور المثنی/ریال

  کمپرسی نیسان

  152262

  76131

  10241

  14641

  51238

  کمپرسی خاور

  183447

  92235

  16104

  29282

  6149

  کمپرسی چهارتن

  234256

  112728

  24882

  58564

  73205

  کمپرسی ده تن

  307461

  153725

  24882

  58564

  102487

  کمپرسی تریلی

  611996

  307461

  49775

  234256

  204974

  کمپرسی ده چرخ

  428241

  215215

  36597

  14641

  146410

  لودر بیل میکانیکی

  307461

  153725

  294283

  *

  102487

  موتور سه چرخ گاری

  102487

  30745

  5115

  10241

  21956

  تبصره1: در صورت لازم الاجرا شده این مصوبه، جداول اخذ بهاء خدمات موضوع مصوبات شماره 1236/ش مورخ 16/12/1389 (طرح ساماندهی پسماندهای ساختمانی) و 805/ش مورخ 07/04/1394 (افزایش بهاء خدمات طرح ساماندهی پسماندهای ساختمانی) و 3042/ش مورخ 10/09/97(مدیریت ساماندهی پسماندهای ساختمانی وعمرانی ) کان لم یکن تلقی می گردد.

  تبصره2: بهای خدمات موضوع این مصوبه بایستی همه ساله بر اساس نرخ تورم و با پيشنهاد سازمان مپ جهت تصويب به شوراي اسلامی ارسال گردد.

   

   تاریخ انتشار : 1401/10/19 شماره پرونده : 4164 خلاصه

   ماده واحده: به شهرداری نیشابور اجازه داده می­شود جهت تأمین روشنایی بلوار کمربندی امام رضا علیه السلام حدفاصل اداره راه و ترابری تا مقابل پایانه مرکزی مبلغ 30.000.000.000 (سی میلیارد) ریال هزینه نماید.

   تبصره: اعتبار لازم به منظور اجرای این مصوبه در متمم بودجه سال جاری شهرداری پایدار خواهد شد.

    تاریخ انتشار : 1401/10/19 شماره پرونده : 4165 خلاصه

    ماده واحده: به شهرداری نیشابور اجازه داده می­شود به منظور تأمین نقدینگی جهت خریداری خودروها و تجهیزات مورد نیاز، با اخذ تسهیلات از بانک ملی تا سقف مبلغ 300.000.000.000 (سیصد میلیارد) ریال با نرخ سود 18 (هجده) درصد و بازپرداخت پنج ساله و همچنین فروش ماشین آلات مازاد و مستعمل خود به شرح جدول شماره (1)، نسبت به خرید ماشین آلات مورد نیاز به شرح جدول شماره (2) اقدام نماید.

    تبصره 1) جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان ممنوع می­باشد.

    تبصره 2) شهرداری وظیفه دارد جهت بهره وری بهینه از ماشین آلات سبک و سنگین در دست خرید و همچنین نحوه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت تأمین خودرو سبک مورد نیاز واحد نقلیه به منظور استفاده کارشناسان و مدیران و نیز کمک هزینه ایاب و ذهاب مدیران، لایحه­ی مربوط را حداکثر ظرف مدت پانزده روز به شورای اسلامی شهر تسلیم نماید.

    جدول شماره (1)

    ردیف

    نوع خودرو

    مشخصات

    نحوه فروش

    1

    بیل بکهو

    ***

    مزایده عمومی

    2

    گریدر کوماتسو

    ***

    مزایده عمومی

    3

    غلطک نه چرخ آسفالت قدیمی

    ***

    مزایده عمومی

    4

    اتو میکسر

    ***

    مزایده عمومی

    5

    مزدا تک کابین

    ***

    مزایده عمومی

    6

    شاسی 911 بدون موتور

    ***

    مزایده عمومی

    7

    پژو 405

    48 ب 424 ایران 32

    مزایده عمومی

    8

    پژو 405

    48 ب 425 ایران 32

    مزایده عمومی

    9

    پژو پارس

    59 ی 918 ایران 32

    مزایده عمومی

    10

    مزدا دو کابین

    14 ب 173 ایران 32

    مزایده عمومی

    11

    مزدا دو کابین

    11 ب 498 ایران 32

    مزایده عمومی

    12

    مزدا تک کابین

    65 ب 911 ایران 32

    مزایده عمومی

    13

    سمند

    22 ل 752 ایران 36

    مزایده عمومی

    14

    پژو 405

    69 ب 532 ایران 32

    مزایده عمومی

    15

    پژو چراغ گردان تاکسیران

    87 ب 394 ایران 32

    مزایده عمومی

    16

    روآ چراغ گردان

    98 ب 857 ایران 32

    مزایده عمومی

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ردیف

    نوع خودرو

    مشخصات

    نحوه فروش

    17 (الحاقی)

    سواری مگان

    55 ب 794 ایران 32

    مزایده عمومی

    18 (الحاقی)

    سواری پژو 405

    58 ب 588 ایران 32

    مزایده عمومی

    19 (الحاقی)

    پژو GLI

    15 ب 732 ایران 32

    مزایده عمومی

    20 (الحاقی)

    پژو TU5

    25 ل 443 ایران 32

    مزایده عمومی

    21 (الحاقی)

    پژو SLX

    98 ب 944 ایران 32

    مزایده عمومی

    22 (الحاقی)

    مزدا 1600

    44 ب 346 ایران 32

    مزایده عمومی

    23 (الحاقی)

    مزدا دو کابین

    37 ی 423 ایران 32

    مزایده عمومی

    24 (الحاقی)

    پژو TU5

    17 ب 435 ایران 32

    مزایده عمومی

    25 (الحاقی)

    رنو میدلام کمپرسی

    14 ع 987 ایران 32

    مزایده عمومی

    26 (الحاقی)

    اتکو کمپرسی

    14 ع 252 ایران 32

    مزایده عمومی

    27 (الحاقی)

    مزدا تک کابین

    48 ب 449 ایران 32

    مزایده عمومی

     تاریخ انتشار : 1401/11/03 شماره پرونده : 4338 خلاصه

     ماده واحده: به شهرداری نیشابور اجازه داده می­شود از طریق ترک تشریفات مناقصه، نسبت به عقد قرارداد خرید و حمل مصالح سنگی شکسته از معدن برکشاهی به میزان 15000 (پانزده هزار) تن از قرار هر تن خرید مبلغ 1.100.000 (یک میلیون و یکصد هزار) ریال و بابت حمل هر تن مبلغ 850.000 (هشتصد و پنجاه هزار) ریال اقدام نماید.

      تاریخ انتشار : 1401/09/28 شماره پرونده : 3816 خلاصه

      ماده واحده: طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور به شماره ش/3530 مورخ 1401/09/08 موضوع الزام شهرداری به تهیه دستور العمل راه اندازی کمیته نما و ضوابط و مقررات اجرایی نماهای شهری، به شرح پیوست به تصویب رسید.

       تاریخ انتشار : 1401/10/29 شماره پرونده : 4169 خلاصه

       توافق­نامه­ ی شماره 30244 مورخ 1401/09/19 فی­مابین شهرداری نیشابور و مالکین خیابان 30 متری جنوب پایانه بابک کریمی؛ به تأیید رسید.

        تاریخ انتشار : 1401/10/08 شماره پرونده : 3955 خلاصه

        عوارض بر کسب و پیشه دفتر وکالت، آموزشگاه­های رانندگی، آموزشگاه­های غیر انتفاعی آزاد، دفاتر مهندسی و نقشه کشی، مشارکت در ساخت، دفاتر پست و مخابرات، دفاتر پیشخوان دولت و خدمات ارتباطی، کارگزاری بیمه و دفاتر بیمه، کارگزاری تأمین اجتماعی، پلیس + 10

         صفحه1از71123456...71.بعدي.برو

         5.7.9.0
         گروه دورانV5.7.9.0