چهارشنبه, 6 مهر 1401
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۳۵۴
بحث و بررسی پیرامون ظرفیت های ایجاد پیاده راه در كمیسیون عمران پارلمان شهری
جلسه کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری شورای اسلامی شهر، با حضور تمامی اعضای پارلمان شهری و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه در شهرداری، میراث فرهنگی و دانشگاه تشکیل شد.

جلسه کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری شورای اسلامی شهر، با حضور تمامی اعضای پارلمان شهری و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه در شهرداری، میراث فرهنگی و دانشگاه تشکیل شد.
طی این نشست تخصصی که به منظور تبدیل مسیرهای خودرو محور به انسان محور (پیاده راه) برگزار شد، مقرر گردید ابعاد فنی این طرح توسط کارشناسان بررسی و در جلسات بعدی کمیسیون که در این خصوص تشکیل خواهد شد، ارائه گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0