چهارشنبه, 5 آبان 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۳۳۰
بازدید رئیس كمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر و مدیران حوزه خدمات شهری شهرداری از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد و واحد پردازش مکانیزه پسماند خشک، با هدف امکان‌سنجی برای اجرای این طرح در شهرداری نیشابور

بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر و مدیران حوزه خدمات شهری شهرداری از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد و واحد پردازش مکانیزه پسماند خشک، با هدف امکان‌سنجی برای اجرای این طرح در شهرداری نیشابور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0