پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

با ۱۴۳ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری نیشابور تصویب شد 
news code : 2272  |  event date : Sat Mar 20, 2021
با رأی اعضای شورای اسلامی شهر، بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری نیشابور با مبلغ ۴ هزار و ۷۷۳ میلیارد و ۷۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۰۰ ریال به تصویب رسید. رئیس شورای اسلامی شهر ضمن اعلام این خبر گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری نیشابور در حالی روز گذشته پس از برگزاری چندین جلسه کاری در شورای اسلامی شهر به تصویب رسید که در مقایسه با سال گذشته ۱۴۳ درصد رشد داشته است.
با رأی اعضای شورای اسلامی شهر متمم بودجه سال ۹۹ شهرداری نیشابور به تصویب رسید 
news code : 2269  |  event date : Tue Mar 09, 2021
با رأی اعضای شورای اسلامی شهر اصلاح و متمم بودجه سال ۹۹ شهرداری نیشابور با مبلغ دو هزار و ۸۲۹ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال به تصویب رسید.
news code : 2267  |  event date : Sat Feb 27, 2021
با حضور رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر احمدآبادی از فعالان حوزه کتاب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر، طرح "نذر کتاب در گردش" که با هدف افزایش سرانه مطالعه و با مشارکت جمعی از نهادها و دستگاه‌های متولی در حوزه فرهنگ و انجمن‌های کتاب شهرستان آغاز شده است، معرفی شد.
news code : 2266  |  event date : Sat Feb 20, 2021
رئیس شورای اسلامی شهر گفت: طرح اجرایی مرتبط با دوطرفه شدن زیرگذر خیابان عماریاسر بر اساس برنامه‌ریزی قبلی توسط شهرداری آماده شده است
Page1of25123456...25.Next.GO5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0