پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

. 
همزمان با روز مالیات، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری ضمن دیدار با مدیر امور مالیاتی نیشابور پیرامون محورهای کاری مشترک گفتگو کردند.
news code : 2201  |  event date : 7/6/2020
. 
همزمان با ۱۴ تیر روز شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در شهرداری این روز را به مدیران و کارکنان این دستگاه خدمات‌رسان تبریک گفتند.
news code : 2200  |  event date : 7/5/2020
. 
نشست اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مدیران شهرداری با هیئت امنای مسجد امام حسین (ع) با هدف هم اندیشی برای حل مسائل ترافیکی و توسعه خدمات شهری در این منطقه شهری
news code : 2199  |  event date : 6/25/2020
. 
جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران شهرستان با مدیران سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی پیرامون روابط کاری مشترک در حوزه مدیریت شهری
news code : 2198  |  event date : 6/25/2020
Page1of12123456...12.Next.go5.3.5.0
V5.3.5.0