پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

news code : 2386  |  event date : Sun Jan 16, 2022
بررسی راهکارهای همکاری مشترک زیست محیطی با محوریت طرح هوشمند سازی تفکیک زباله وخرید تجهیزات
news code : 2385  |  event date : Sun Jan 16, 2022
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از مجتمع درحال ساخت مهدوی؛ این مجتمع چند منظوره شامل قسمت های تجاری، تفریحی و فرهنگی از جمله ۴سالن سینما می باشد.
news code : 2384  |  event date : Sun Jan 16, 2022
در این جلسه مشکلات و مسائل موجود در سینما مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد به منظور تعامل بیشتر و حل مشکلات، کارگروهی متشکل از شورا، شهرداری و نماینده مجموعه سینما شهرفیروزه تشکیل گردد.
Page1of52123456...52.Next.GO5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0