Sunday, February 28, 2021
  • Date : Thu Feb 18, 2021
  • news code : 2265
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از ۸ بوستان در حال احداث در نقاط مختلف شهر
اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از ۸ بوستان در حال احداث در نقاط مختلف شهر بازدید کردند. این بوستان ها با تصمیم شورای اسلامی شهر و با هدف جبران عدم بهره‌مندی کافی شهروندان از سرانه فضای سبز در مناطق کم‌برخوردار شهر در حال احداث می‌باشد.

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از ۸ بوستان در حال احداث در نقاط مختلف شهر بازدید کردند.
این بوستان ها با تصمیم شورای اسلامی شهر و با هدف جبران عدم بهره‌مندی کافی شهروندان از سرانه فضای سبز در مناطق کم‌برخوردار شهر در حال احداث می‌باشد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0