Wednesday, October 21, 2020
  • Date : Mon Oct 05, 2020
  • news code : 2231
بررسی شرایط ترویج بیشتر فرهنگ دوچرخه سواری و تداوم احداث مسیر مناسب برای دوچرخه سواری
با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس اداره ورزش و جوانان و مدیران شهرداری پیرامون شرایط ترویج بیشتر فرهنگ دوچرخه سواری و تداوم احداث مسیر مناسب برای دوچرخه سواری در سطح شهر بحث و بررسی شد.

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس اداره ورزش و جوانان و مدیران شهرداری پیرامون شرایط ترویج بیشتر فرهنگ دوچرخه سواری و تداوم احداث مسیر مناسب برای دوچرخه سواری در سطح شهر بحث و بررسی شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0