Thursday, August 5, 2021
  • Date : Sun Jul 26, 2020
  • news code : 2205
با تصمیم شورای اسلامی شهر تهیه می‌شود
بسته تشویقی حمایت از سرمایه گذاری در احداث جایگاه‌های "سی‌ان‌جی"
رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای اسلامی شهر گفت: با هدف رفع کمبود جایگاه "سی‌ان‌جی" شهرداری طی یک ماه آینده بسته تشویقی را در قالب لایحه به شورا ارسال می کند تا از این طریق بستر لازم برای مشارکت شهروندان در احداث جایگاه "سی‌ان‌جی" فراهم شود.

با تصمیم شورای اسلامی شهر تهیه می‌شود:

🔹بسته تشویقی حمایت از سرمایه گذاری در احداث جایگاه‌های "سی‌ان‌جی"

رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای اسلامی شهر گفت: با هدف رفع کمبود جایگاه "سی‌ان‌جی" شهرداری طی یک ماه آینده بسته تشویقی را در قالب لایحه به شورا ارسال می کند تا از این طریق بستر لازم برای مشارکت شهروندان در احداث جایگاه "سی‌ان‌جی" فراهم شود.
مهندس احمد همت آبادی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: همچنین پیرو نشست مشترک اعضای کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای اسلامی شهر با شهردار و نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی در نیشابور، از این پس با هدف کاستن از صفوف طولانی مقابل جایگاه های "سی‌ان‌جی"، طبق قانون فقط جانبازان بالای ۲۵ درصد و خودروهای امدادی می توانند خارج از نوبت از این جایگاه‌ها سوخت‌گیری کنند.
وی یادآور شد: خودروهای متعلق به دولت، شهرداری و سایر نهادها نیز می بایست همچون سایر شهروندان با رعایت نوبت نسبت به سوخت‌گیری اقدام نمایند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0