Saturday, August 15, 2020
  • Date : 9/18/2019
  • news code : 2177
نشست خبری فصلی اعضای شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان رسانه ها در سالن جلسات پارلمان شهری نیشابور برگزار شد
نشست خبری فصلی اعضای شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان رسانه ها در سالن جلسات پارلمان شهری نیشابور برگزار شد.

اعضای شورای اسلامی شهر ضمن پاسخ به سؤال های خبرنگاران، بخشی از مصوبه ها و تصمیم های پارلمان شهری در قالب کمیسیون های «مالی، برنامه و بودجه» «مشارکت های اقتصادی و گردشگری»، «امور فنی و عمران»، «فرهنگی و ورزشی»، «خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست» و «ورزش و جوانان» را تشریح کردند.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.5.0
    V5.3.5.0