• Date : 9/1/2019
برای سومین سال فعالیت در پارلمان شهری:
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر نیشابور انتخاب شد
هیئت رئیسه پارلمان شهری نیشابور در سال سوم فعالیت شورای پنجم انتخاب شد.
برای سومین سال فعالیت در پارلمان شهری:
 هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر نیشابور انتخاب شد

 هیئت رئیسه پارلمان شهری نیشابور در سال سوم فعالیت شورای پنجم انتخاب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور در این ارتباط گفت: در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر که بعدازظهر چهارشنبه برگزار شد، پس از رای گیری به عمل آمده، بنده و آقای محمد کاظم صادقی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس پارلمان شهری نیشابور انتخاب شدیم.

سید هادی درّودی افزود: همچنین با رای حاضران در جلسه، آقایان مهندس احمد همت آبادی و علی اکبر شکیبا به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

وی یادآور شد: هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر و نمایندگان پارلمان شهری در شورای ارکان سازمان های وابسته به شهرداری و کمیسیون های خارج از پارلمان شهری، در روزهای آتی انتخاب خواهند شد.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.5.0
    V5.3.5.0