دوشنبه, 25 تير 1397

برنامه حضور


ایام هفته

نام و نام خانوادگی

ساعات ملاقات

شنبه

سید هادی درودی

9- 7:30 صبح

حاج احمد همت آبادی

12 9 صبح

یک شنبه

محمد حسن زرندی

12- 9 صبح

هادی ترقی

دوشنبه

سید هادی درودی

9 7:30  صبح

محمد کاظم صادقی

12 9 صبح

سه شنبه

رضا مهرداد

12 9 صبح

چهارشنبه

سید هادی درودی

9 7:30  صبح

علی اکبر شکیبا

12- 9  صبح

پنج شنبه

مجتبی باری

12 9 صبح

مهندس احمد همت آبادی

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0