جمعه, 31 شهريور 1396

برنامه حضور

ایام هفته

نام و نام خانوادگی اعضا

ساعات ملاقات

شنبه

حسن پارسا

12 9         ظهر

ثمانه سکاکی

12 9         ظهر

یک شنبه

محمد صالح آبادی

12 9         ظهر

لیلا کاشفی

12 9         ظهر

دو شنبه

حسن پارسا

12 9         ظهر

محمد کاظم صادقی

14 12        ظهر

سه شنبه

علی صائب نیا

12 9         ظهر

صادق هوشمند

12 9         ظهر

چهار شنبه

احمد همت آبادی

12 9         ظهر

مظاهر اقبالی

12 9         ظهر

پنج شنبه

حسن شاملی

12 9         ظهر

سوسن بلالی

12 9         ظهر


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0