شنبه, 27 بهمن 1397
عنوان : رونمایی از سردیس های سهراب سپهری، محمد افسری كاشانی (طراح و نقاش فرش)، رضا عباسی (نگارگر) و صنیع الملك ملقب به نقاش باشی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران نیشابور و كاشان
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۴/۱۱ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رونمایی از سردیس های سهراب سپهری، محمد افسری کاشانی (طراح و نقاش فرش)، رضا عباسی (نگارگر) و صنیع الملک ملقب به نقاش باشی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران نیشابور و کاشان


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
شورای اسلامی شهر نیشابور

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0