چهارشنبه, 3 بهمن 1397
رو عنوان : ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر نیشابور مشخص شد
عنوان : با آغاز به كار فعالیت شورای اسلامی شهر در سال دوم فعالیت، هیئت رئیسه كمیسیون های پارلمان شهری نیشابور تعیین شد.
زير عنوان : رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور در این ارتباط گفت: طی هفته نخست فعالیت شورا، دستور کار اول تمام کمیسیون ها انتخابات هیئت رئیسه بود.
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۳/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر نیشابور مشخص شد

با آغاز به کار فعالیت شورای اسلامی شهر در سال دوم فعالیت، هیئت رئیسه کمیسیون های پارلمان شهری نیشابور تعیین شد.

رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور در این ارتباط گفت: طی هفته نخست فعالیت شورا، دستور کار اول تمام کمیسیون ها انتخابات هیئت رئیسه بود.

سید هادی درودی افزود: بر این اساس آقایان محمدکاظم صادقی، محمد حسن زرندی و حاج احمد همت آبادی به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی کمیسیون امور مالی، اداری، برنامه و بودجه، آقایان محمدحسن زرندی، محمد کاظم صادقی و مهندس احمد همت آبادی به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی کمیسیون مشارکت های اقتصادی و گردشگری و آقایان مهندس احمد همت آبادی، علی اکبر شکیبا و محمد کاظم صادقی به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست انتخاب شدند.

وی یادآور شد: همچنین طی رای گیری به عمل آمده آقایان علی اکبر شکیبا، مجتبی باری و محمدکاظم صادقی به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی کمیسیون ورزش و جوانان، آقایان هادی ترقی، محمد حسن زرندی و علی اکبر شکیبا به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی کمیسیون امور فنی و عمران شهری و آقایان مجتبی باری، رضا مهرداد و علی اکبر شکیبا به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انتخاب شدند.


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
شورای اسلامی شهر نیشابور

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0