چهارشنبه, 3 بهمن 1397
رو عنوان : رئییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر:
عنوان : 85 درصد از آسفالت معابر و خیابان ها در مناطق حاشیه ای و پایین شهر انجام شده است
زير عنوان : رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر نیشابور از تولید 13 هزار تن آسفالت طی 4 ماه گذشته در کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور خبر داد. هادی ترقی ضمن اعلام مطلب فوق گفت: این حجم از آسفالت تولید شده در مقایسه با ماه های پیش از آن رشد چشمگیری داشته است.
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۲/۲۴ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رئییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر:
85 درصد از آسفالت معابر و خیابان ها در مناطق حاشیه ای و پایین شهر
انجام شده است
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر نیشابور از تولید 13 هزار تن آسفالت طی 4 ماه گذشته در کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور خبر داد.
هادی ترقی ضمن اعلام مطلب فوق گفت: این حجم از آسفالت تولید شده در مقایسه با ماه های پیش از آن رشد چشمگیری داشته است.
وی افزود: حدود 85 درصد از آسفالتی که در چهار ماه گذشته تولید گردیده، در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار انجام شده است.
عضو پارلمان شهری نیشابور در ادامه همچنین با اشاره به نوسانات غیرمتعارف اخیر در قیمت بسیاری از مصالح عمرانی به ویژه آنهایی که وابستگی ارزی دارد، اظهار داشت: به همین علت و به منظور حمایت از پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی که با فوریت زمانی مواجه است، شورای اسلامی شهر با لایحه اعمال ضریب تعدیل در پیمان های عمرانی موافقت کرد.
وی یادآور شد: بر این اساس مقرر شد تا ضریب تعدیل صرفاً در قراردادهای بین شهرداری و شرکت ها دارای رتبه اعمال شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر با بیان اینکه در مواردی که مبلغ قرارداد کمتر از اعتبار پیش بینی شده برای پروژه در ردیف های بودجه باشد، ارسال توجیهات فنی قرارداد الزامی است، گفت: در صورت اعمال ضریب تجهیز کارگاه در قراردادها، صورتجلسه احداث و تجهیز کارگاه می بایست به قرارداد پیوست گردد.
وی اضافه کرد: در قراردادهای بالاتر از حد معاملات متوسط، در صورت نیاز ضرایب تجهیز کارگاه و تعدیل می تواند اعمال شود.
ترقی خاطرنشان ساخت: همچنین به منظور نظارت دقیق تر بر پروژه های عمرانی، از این پس نصب تابلو مربوط به مشخصات پروژه شامل پیمانکار، ناظر و مدت اجرای پروژه و تلفن تماس مجری آن در محل اجرای پروژه های عمرانی الزامی است.


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
شورای اسلامی شهر نیشابور

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0